244/2010 – Λήψη απόφασης για συμβιβασμό δίκης Ελευθερίας Παπαπαναγή