365/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «Πύλη δικτύωσης και Προβολής για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό», σε συνεργασία με το Δήμο Αγ. Βαρβάρας»

365/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «Πύλη δικτύωσης και Προβολής για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό», σε συνεργασία με το Δήμο Αγ. Βαρβάρας»

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «Πύλη δικτύωσης και Προβολής για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό», σε συνεργασία με το Δήμο Αγ. Βαρβάρας»

ads3652010.pdfa