260/2011 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 28 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

260/2011 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 28 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 28 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

ADS2602011.pdfa