439/2009 – Λήψη απόφασης για συμπληρωματική τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου, για το οικονομικό έτος 2009

439/2009 – Λήψη απόφασης για συμπληρωματική τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου, για το οικονομικό έτος 2009

Λήψη απόφασης για συμπληρωματική τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου, για το οικονομικό έτος 2009

ads439.pdfa