Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, για δέκα (10) ημέρες καταστήματος

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, για δέκα (10) ημέρες καταστήματος

Λήψη απόφασης για σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας,  για δέκα (10) ημέρες καταστήματος

ade5722010.pdfa