251/2013 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑΚΑ – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ