161/2018 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) για την κοινή λειτουργία – χρήση του κολυμβητηρίου