295/2009 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Δ.Α.Ο. Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων