295/2009 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Δ.Α.Ο. Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

295/2009 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Δ.Α.Ο. Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Δ.Α.Ο. Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

ads295.pdfa

295/2009 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Δ.Α.Ο. Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a