240/2010 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

240/2010 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων

ads2402010.pdfa