047/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια αποστολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού έτους 2013 αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών

047/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια αποστολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού έτους 2013 αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών

047/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια αποστολής αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού έτους 2013 αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών