Λήψη απόφασης για σύσταση ομάδας εθελοντών – επιμορφωτών των τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για σύσταση ομάδας εθελοντών – επιμορφωτών των τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για σύσταση ομάδας εθελοντών – επιμορφωτών των τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1522011.pdfa