377/2017 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι έφεση κατά της με αριθμό 866/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε υπόθεση Χρυσούλας Πολίτου

377/2017 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι έφεση κατά της με αριθμό 866/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε υπόθεση Χρυσούλας Πολίτου