077/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου μας με το Δήμο Καματερού για διάθεση Μηχανολόγου – Μηχανικού στο Δήμο Καματερού

077/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου μας με το Δήμο Καματερού για διάθεση Μηχανολόγου – Μηχανικού στο Δήμο Καματερού

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου μας με το Δήμο Καματερού για διάθεση Μηχανολόγου – Μηχανικού στο Δήμο Καματερού

ads077.pdfa