144/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης οικήματος και καταρτίσεως των όρων της διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου

144/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης οικήματος και καταρτίσεως των όρων της διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Φυσικοθεραπευτηρίου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου