Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7133 για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7133 για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.10.7133 για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk122010.pdfa