Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 2.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

adspk142010.pdfa