Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου 2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου 2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 6.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις πρώτου εξαμήνου 2010.

adspk92010.pdfa