Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου – Μαρτίου –Απριλίου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου – Μαρτίου –Απριλίου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου – Μαρτίου –Απριλίου.

adspk162010.pdfa