Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 1.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση γεννήτριας για τις ανάγκες των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 1.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση γεννήτριας για τις ανάγκες των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 1.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση γεννήτριας για τις ανάγκες των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

adspk172010.pdfa