Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0010 για προμήθεια υφασμάτων στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2010.

adspk202010.pdfa