129/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2008

129/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2008

Λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2008

ads129.pdfa