Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ & ΠΡΕΣΠΑΣ»

ade3892010.pdfa