125/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓ. Ζ5/07

125/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓ. Ζ5/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓ. Ζ5/07

ads1252010.pdfa

Τελευταία Νέα