104/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε2/06»

104/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε2/06»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε2/06»

ads104.pdfa