170/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ