272/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής

272/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχο των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών» στα πλαίσια του Έργου «Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Ιλίου»

ads272.pdfa