056/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2018»

056/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2018»