137/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/09»

137/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/09»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/09»

ads137.pdfa