136/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α7/09»

136/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α7/09»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α7/09»

ads136.pdfa