039/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 710/23-12-2008 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής

039/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 710/23-12-2008 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής

Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 710/23-12-2008 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής

ads039.pdfa