001/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής και τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου ως μέλη κοινής πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης

001/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής και τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου ως μέλη κοινής πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης

001/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής και τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου ως μέλη κοινής πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης