139/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης και των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου

139/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης και των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου