Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ. 6/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ. 6/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ. 6/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑΑ».

adsdhkepa2222011.pdfa