387/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 15/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09»

387/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 15/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 15/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09»

ads387.pdfa

Τελευταία Νέα