115/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2018 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ