259/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2019 μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19