257/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 01/2019 μελέτης του έργου «Συντήρηση – ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων ΕΡΓ. Β2/19

257/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 01/2019 μελέτης του έργου «Συντήρηση – ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων ΕΡΓ. Β2/19