258/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 02/2019 μελέτης του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»