477/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 2/2009 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ1/09

477/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 2/2009 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ1/09

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 2/2009 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ1/09

ads477.pdfa

Τελευταία Νέα