514/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 05/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α8/09

514/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 05/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α8/09

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ  05/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α8/09

ads514.pdfa

Τελευταία Νέα