257/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 4/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ5/09», Προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00 € (με ΦΠΑ)

257/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 4/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ5/09», Προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00 € (με ΦΠΑ)

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 4/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ5/09», Προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00 € (με ΦΠΑ)

ads257.pdfa

Τελευταία Νέα