084/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 1/2010 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10

084/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 1/2010 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 1/2010 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10

ads0842010.pdfa