145/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 12/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

145/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 12/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 12/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ads1452010.pdfa

145/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 12/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ