146/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 2/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

146/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 2/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 2/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ads1462010.pdfa

146/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 2/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ