156/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

156/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

ads1562010.pdfa

Τελευταία Νέα