171/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 13/2008 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

171/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 13/2008 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 13/2008 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ads171.pdfa

171/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 13/2008 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»