301/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 06/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15

301/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 06/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15