368/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ9/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/10

368/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ9/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/10

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ9/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/10

ads3682010.pdfa

368/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ9/2010 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/10