116/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/13

116/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/13