143/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 470 ΕΡΓ. Α2/13